Ako sa objednať na detské predoperačné vyšetrenie
Ako sa objednať na detské predoperačné vyšetrenie v nemocnici v Považskej Bystrici?
Vzhľadom k opakovanej potrebe realizácie vyšetrení sme chceli sprístupniť možnosť objednať sa na detské predoperačné vyšetrenie. Vyšetrenia realizuje MUDr. Peter Truchlý, aktuálne v priestoroch detskej pohotovosti vždy v stredu v poobedňajších hodinách. Prosíme o využitie hlavne ak ide o vážnejšie zákroky alebo deti s chronickými ochoreniami. Detské predoperačné vyšetrenie môže realizovať aj všeobecný lekár pre deti a dorast. Na vyšetrenie je potrebné prísť s odporúčacím lístkom, aktuálnymi laboratórnymi vyšetreniami, prípadne inými vyšetreniami podľa požiadaviek operačného pracoviska. EKG vyšetrenie nie je nutné ku každému výkonu, vhodné je u detí sledovaných v detskej kardiologickej ambulancii. Ak operačné pracovisko požaduje EKG záznam, doplníme ho počas samotného predoperačného vyšetrenia.
K dispozícii sú 4 termíny týždenne, registrácia je možná online cez https://lekarpb.sk/Objednanie.