Ortopedické oddelenie
Lekár
MUDr. Filip Juríček
Lekár
MUDr. Róbert Kallo
Lekár
MUDr. Peter Kasman
Lekár
Mail: jdkortoreha@gmail.com
Tel: 042/430 42 98
MUDr. Jaroslav Kňažko
Zástupca primára
Mail: ivan.pichkar@nemocnicapb.sk
Tel: 042/430 42 98
MUDr. Ivan Pichkar
Lekár
Mail: petra.rubalova@nemocnicapb.sk
Tel: 042/430 44 79
MUDr. Petra Rúbalová
Lekár
MUDr. Adrián Sahaj
Primár
Mail: marcel.sumec@nemocnicapb.sk
Tel: 042/430 41 65
MUDr. Marcel Šumec
Ortopedické oddelenie
Ortopédia ako základný medicínsky odbor spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej využíva aj operačné liečebné postupy, ktoré sú v odbore ortopédia dominantné.
Programy operačnej liečby sú:
• Plánované (elektívne) výkony
• Neodkladné výkony pri ošetrovaní úrazov pohybového aparátu a iných naliehavých stavov.
Rozsah činnosti oddelenia:
• Implantácie totálnych endoprotéz (umelých kĺbov) veľkých kĺbov – bedro
• Rekonštrukčné operácie pohybového aparátu – okrem chrbtice
• Rekonštrukčné operácie nohy a ruky (vbočené palce, priečne plochá noha etc.)
• Artroskopické operácie veľkých kĺbov kolena
• Ošetrovanie úrazov mäkkých štruktúr kĺbov (roztrhnutie väzov, meniskov) – „bloky kolena”, „vyskakovanie kolena“
• Konzervatívna liečba bolestivých stavov pri chronických ochoreniach pohybového aparátu
• Liečba infekčných ochorení pohybového aparátu
Zdravotná starostlivosť:
• Lekárska - komplexné posúdenie pacienta, stanovenie liečebného a rehabilitačného programu, komplexná rehydratačná a nutričná liečba, pravidelné denné lekárske vizity, poradenstvo
• Ošetrovateľská – komplexné posúdenie pacienta, určenie ošetrovateľských problémov, uspokojovanie bio–psycho–sociálnych potrieb pacientov, spolupráca s rodinou, sociálnymi pracovníkmi a ADOS, edukácia pacienta a príbuzných • Rehabilitačná
Nadštandardná izba: poplatok za hospitalizáciu 20 €/​noc.

Vedúca sestra: 042/430 41 28,
maria.pruzinska@nemocnicapb.sk
Vyšetrovňa: 042/430 41 02
Lekárska izba: 042/430 44 79,
ortopedia@nemocnicapb.sk
Operačná sála: 042/430 43 74
Návštevné hodiny
Denne: 14:00 - 17:00