Algeziologická ambulancia
Algeziologická ambulancia (ambulancia chronickej bolesti) + stacionár
Hlavnou náplňou ambulancie je riešenie chronickej onkologickej bolesti, chronickej bolesti a bolestivých stavov vertebrogénnej príčiny a prelomovej bolesti/akútna bolesť vzniknutá u pacienta nastaveného na analgetickú liečbu/hospitalizovaným i nehospitalizovaným pacientom.
Poskytujeme komplexnú diagnostiku, prevenciu a racionálnu liečbu tých bolestivých syndrómov, ktoré nereagujú na zaužívané liečebné postupy, pretrvávajú napriek odstráneniu príčiny alebo sú dôsledkom v súčasnosti nevyliečiteľných ochorení.
Cieľom nie je len odstrániť či zmierniť bolesť ako takú, ale hlavne zlepšiť kvalitu života pacienta s chronickou bolesťou.
Ročne je na našej ambulancií ošetrených 1500 pacientov na základe odporúčania lekára. V liečbe bolesti využívame nielen farmakoterapiu, ale aj aplikáciu baniek a elektroliečby pomocou REBOX, TENS.
Pacientov na vyšetrenie objednávame osobne alebo telefonicky.