Rádiodiagnostické oddelenie
Lekár
MUDr. Róbert Fabšo
Primár
MUDr. Ivana Holincová
Lekár
MUDr. Katarína Jakubíková
Lekár
MUDr. Jana Pecková
Lekár
MUDr. Anna Poprotská
Lekár
MUDr. Martin Zelinka
Lekár
MUDr. Nina Žwaková
Rádiodiagnostické oddelenie
Rádiolgické oddelenie NsP Považská Bystrica zabezpečuje rádiologického vyšetrenia a zákroky pacientov polikliniky NsP, všetkých lekárov okresu a vybrané vyšetrenia pre okresy Púchov a Ilava. Rovnako vykonáva rádiologické vyšetrenia a zákroky pre pacientov lôžkových oddelení NsP Považská Bystrica, oddelení Zdravia Púchov a nemocnice Ilava a zabezpečuje neprteržité pohotovostné služby pre všetky tieto zariadenia.
CT vyšetrenia sú počas pracovných dní a počas pohotovostných služieb zabezpečené súkromným CT pracoviskom, ktoré sa prevádzkuje v priestoroch nášho oddelenia. Vykonávame základné a špeciálne skiagrafické a skiaskopické vyšetrenia všetkých orgánov tela a výsledky týchto vyšetrení sa poskytujú lekárom, ktorí vyšetrenie indikovali.
Pre zubných lekárov sa vykonávajú PAN snímky oboch čelustí. Na rádiologickom oddelení vykonávame USG t. j. sono vyšetrenia brušných orgánov, močových orgánov, mozgu /u detí/, krku, štítnej žľazy, hrudníka, prsnej žľazy, svalov, mäkkých tkanín, kĺbov, tepien a žíl celého tela, diagnostické i liečebné zákroky orgánov tela pod USG kontrolou. U novorodencov sa sonograficky vyšetruje skríning močového traktu.
Preventívne a diagnostické mamografické vyšetrenia vykonávame na základe objednávania tel. kl. 132, alebo cez internet objednatvysetrenie.sk na novom mamografickom prístroji, podľa požiadaviek a potrieb pacientov.
Na lôžka pacientov v rámci celej nemocnice slúži pojazdný RDG prístroj. Ďalšie pracovisko sa nachádza na ortopedickom sále, kde sa C ramenom skiaskopuje počas operačných zákrokov.
Naše oddelenie vykonáva nepretržitú pohotovostnú službu pre celý región.

Klinika: 042/430 41 49,
silvia.budayova@nemocnicapb.sk
Vedúci technik: 042/430 44 75,
viera.samajova@nemocnicapb.sk
Evidencia - objednávanie sonografii, mamografii: 042/430 41 32
Lekárska izba: 042/430 43 54
Lekárska izba ženy: 042/430 44 41
Pracovisko II - objednávanie sono prsníkov: 042/430 42 68
Pracovisko III: 042/430 44 82
Pracovisko VIII: 042/430 43 94
Sonografia: 042/430 44 76
Mamografia - pracovisko: 042/430 44 81
RDG pohotovosť: 042/430 43 27
Pracovisko CT-FUTURUM: 042/430 44 77
Ordinačné hodiny
Pracovná doba: 7:00 - 14:12
Pohotovostná služba pracovný deň: 14:12 - 7:00
Pohotovostná služba sviatky, víkend: 24:00