Interné oddelenie
Lekár
MUDr. Mariana Bobáňová
Lekár
Tel: 042/430 43 86
MUDr. Ján Červenec
Lekár
MUDr. Lenka Čižmáriková
Lekár
MUDr. Zuzana Danišková
Lekár
Mail: juraj.frankovsky@nemocnicapb.sk
Tel: +421 424 304 280
MUDr. Juraj Frankovský
Lekár
Tel: 042/430 42 18
MUDr. Roman Grbál
Primár
Mail: milan.kulkovsky@nemocnicapb.sk
Tel: 042/430 42 13, +421 424 304 280
MUDr. Milan Kulkovský
Lekár
MUDr. Simona Ostrochovská
Lekár
MUDr. Lucia Pastorková
Lekár
MUDr. Veronika Šedíková
Zástupca primára
MUDr. Peter Štefanec (Interná)
Lekár
MUDr. Jana Žabková
Interné oddelenie
Interné oddelenie má charakter akútneho oddelenia. Zabezpečuje diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť v nepretržitej prevádzke pre pacientov od 18 rokov v týchto oblastiach:
Kardiovaskulárne ochorenia
Gastroenterologické ochorenia
Ochorenia respiračného systému
Ochorenia krvi
Metabolické ochorenia
Ochorenia vylučovacieho systému
Ochorenia pohybového aparátu
Endokrinologické ochorenia
Jednotka intenzívnej starostlivosti
disponuje s kompletnou výbavou pre liečbu akútnych kardiovaskulárnych príhod, zabezpečuje monitoring a liečbu závažných porúch metabolizmu a výživy, pri ochoreniach s hroziacim zlyhaním životných funkcii, poruchami srdcového rytmu. Zabezpečuje plánované medikamentózne a elektrické kardioverzie.
Lôžka na JIS interného oddelenia sú vybavené monitormi pre komplexné sledovanie základných životných funkcií a parametrov.
Špecifikovanie činností:
24–hodinový monitoring vitálnych funkcií
Zavádzanie centrálných venóznych katétrov
Základné punkčné techniky (abdomen, pleurálne a perikardiálne priestory)
Elektrokardioverzie
Dočasná kardiostimulácia
V ošetrovateľskej starostlivosti poskytujeme na internom oddelení + JIS komplexnú starostlivosť o chorých. Využívame všetky dostupné možnosti na zvýšenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti v oblasti sekundárnej prevencie, hojenia rán, prevencie preležanín a pod.
Ambulantná starostlivosť:
Kardiologické ambulancie
Interná konziliárna ambulancia

Vedúca sestra: 042/430 41 99,
martina.bielikova@nemocnicapb.sk
Oddelenie ženy: 042/430 42 14
Oddelenie ženy - lekárska izba: 042/430 42 37
Oddelenie muži: 042/430 42 15
Oddelenie muži - lekárska izba: 042/430 44 46
Lekárska izba: 042/430 41 87
JIS: 042/430 42 03,
intjis@nemocnicapb.sk
Dokumentačná pracovníčka: 042/430 44 49,
jana.furtzova@nemocnicapb.sk
Návštevné hodiny
Denne: 14:00 - 17:00