Chirurg

MUDr. Miroslav Džugan


Chirurgické oddelenie

Chirurgické oddelenie

Adresa:

Nemocničná 986, Považská Bystrica