Pracovník v odelení anesteziológie a intenzívnej medicíny

MUDr. Monika Mitašová


Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Adresa:

Nemocničná 986, Považská Bystrica