Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Lekár
MUDr. Júlia Baránková
Zástupca primára
MUDr. Roman Chovanec
Lekár
Tel: +421 424 304 185
MUDr. Roman Ďurček
Lekár
MUDr. Anton Ďurkech
Lekár
MUDr. Adam Havlík
Lekár
MUDr. Ivan Janco
Lekár
MUDr. Jela Kozáková
Primár
Mail: martin.kristofik@nemocnicapb.sk
Tel: 042/430 41 85
MUDr. Martin Krištofík
Lekár
Mail: ivan.kutis@nemocnicapb.sk
Tel: 042/430 41 82
MUDr. Ivan Kutiš
Lekár
MUDr. Dominika Papánková
Lekár
MUDr. Jozef Pecina
Lekár
Tel: +421 423 810 989
MUDr. Ľudovít Ševčík (Gynekológ)
Lekár
Dr. Oksana Tsymborska
Lekár
MUDr. Zuzana Zboranová
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Cieľom koncepcie poskytovanej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve je zlepšenie subjektívnych ťažkostí ženy vo všetkých obdobiach jej života s dosiahnutím čo najlepšej kvality ďalšieho života, prevencia a včasná diagnostika porúch reprodukčného systému ženy, jeho diagnostika, liečba, starostlivosť o zdravý vývoj plodu, rehabilitácia, dispenzarizácia a edukácia. Cieľom je poskytovať komplexnú diagnosticko – liečebnú starostlivosť pacientkam s akútnymi a chronickými gynekologickými chorobami a rodičkám počas pôrodu. Stanoviť diagnózu ženy, stabilizovať, skompenzovať alebo zachrániť život ženy.
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie sa skladá z dvoch lôžkových častí – gynekologického a pôrodníckeho oddelenia. Pôrodný sál, pôrodný operačný sál, gynekologický operačný sál, pooperačná izba, zákroková miestnosť a príjmová ambulancia sú ich súčasťou.
Gynekologická lôžková časť, pooperačná izba, zákroková miestnosť a operačný gynekologický sál sa nachádza na II. poschodí lôžkovej časti nemocnice blok A. Pôrodnícka lôžková časť, pôrodný sál, pôrodný operačný sál a novorodenecké oddelenie sa nachádza na IV. poschodí lôžkovej časti nemocnice blok A. Pôrodnícka časť má 27 lôžok, gynekologická lôžková časť má 18 lôžok a pooperačná izba má 5 lôžok.
Na gynekologicko - pôrodníckom oddelení je možnosť ubytovania v piatich nadštandardných izbách. Na pôrodníckom oddelení sa nachádzajú štyri nadštandardné izby, na gynekologickom oddelení sa nachádza jedna nadštandardná izba. Izby sú vybavené vlastným sociálnym zariadením, TV prijímačom a pripojením na internet. Pobyt na nadštandardných izbách je spoplatnený sumou 30€ na noc na pôrodníckom oddelení a 20€ na gynekologickom oddelení.
Poskytujeme štandardnú komplexnú starostlivosť v diagnostike a liečbe gynekologických ochorení. Ročne vykonávame cca 1500 operácií, z toho takmer 300 veľkých abdominálnych a vaginálnych výkonov a viac ako 200 laparoskopických operácií (vrátane LAVH, HSK).
Na gynekologicko – pôrodníckom oddelení poskytujeme okrem všeobecnej zdravotnej, liečebnej a ošetrovateľskej starostlivosti aj služby nad rámec náplne práce v odbore gynekológia a pôrodníctvo.
Na pôrodníckom oddelení k takýmto službám bezpochyby patrí laktačné poradenstvo a organizovanie kurzov psychofyzickej prípravy tehotných na pôrod. Na gynekologickom oddelení poskytujeme poradenstvo pre rehabilitačnú a liečebnú gymnastiku pri stresovej inkontinencii. Rodičkám je umožnená služba sprevádzajúcej osoby pri pôrode (15 €) aj možnosť vyžiadať si počas pôrodu epidurálnu analgéziu (70 €) a využitie rajského plynu (Entonox) (60€).
Psychofyzická príprava na pôrod je dôležitou súčasťou starostlivosti o tehotné mamičky. Má veľký význam hlavne pre prvorodičky. Má za úlohu zoznámiť tehotné mamičky so správnou životosprávou v tehotnosti (strava, spánok, oddych, pitný režim, riešenie problémov, ktoré nepotrebujú intervenciu gynekológa...). Druhou dôležitou súčasťou tejto prípravy je cvičenie v tehotnosti. Je dôležité z hľadiska udržania si kondície, posilňovania svalových skupín, ktoré sa zapájajú do pôrodného procesu, zvyšovania si vitálnej kapacity pľúc. V rámci teoretickej časti je odprednášaných sedem prednášok o pôrode, šestonedelí, dojčení, starostlivosti o novorodenca, odbere pupočníkovej krvi a epidurálnej analgézii a návšteva pôrodnej sály. Počas kurzu budúca mamička získa množstvo informácií o pôrode v podmienkach našej nemocnice a zoznam odporúčaných vecí do pôrodnice. V rámci praktickej časti sa tehotná naučí základné cviky tehotenskej gymnastiky, ktorú si potom precvičuje aj sama doma, naučí sa ako správne dýchať počas jednotlivých pôrodných dôb, ako má tlačiť počas II. doby pôrodnej. Tehotné sa prihlasujú na predprípravnú prípravu od 30 týždňa tehotenstva.
Kurzy psychofyzickej prípravy na pôrod sa uskutočňujú v pracovné dni zvyčajne o 10:00 hod. podľa rozpisu a dohody s budúcimi mamičkami. Kurzy vedú certifikované pôrodné asistentky: Mgr. Katarína Letková a Anna Kubicová. Absolvovanie kurzov psychfyzickej prípravy je spoplatnené. Absolvovanie celého kurzu – sedem prednášok je spoplatnené sumou 20€.
V prípade záujmu sa môžu budúce mamičky prihlásiť na telefónnom čísle: 042/4304226
Laktačné poradenstvo sa poskytuje na oddelení šestonedelia na základe vypracovaného projektu laktačnou sestrou Jarmilou Tománkovou z novorodeneckého oddelenia a Mgr.Jarmilou Gardoňovou z pôrodníckeho oddelenia. Pozostáva zo základných informácii o šestonedelí a dojčení, náležitej príprave matiek na prvé dojčenie, informovanosti o výhodách a technike dojčenia, vysvetlení a učení matiek o spôsoboch dojčenia a udržiavania laktácie aj v tom prípade, ak by malo byť dieťa dočasne odlúčené.
Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení sa vykonáva aj sterilizácia pacientky. Pred zákrokom musí byť mesiac dopredu vypísaná žiadosť o vykonanie sterilizácie, ktorú si pacientka prinesie na hospitalizáciu podpísanú obvodným gynekológom. Formulár žiadosti sa nachádza na webovej stránke NsP Pov. Bystrica (v dokumentoch). Žiadosť musí byť vypísaná v dvoch vyhotoveniach. U nás sa vykonáva sterilizácia ako samostatný operačný výkon alebo ako výkon počas iného operačného zákroku (počas cisárskeho rezu Laparoskopie, alebo Laparotómie).

Vedúca sestra: 042/430 42 41,
emilia.lieskovska@nemocnicapb.sk
Gynekologické oddelenie: 042/430 41 23
Lekárska izba: 042/430 41 27
Pôrodnícke oddelenie: 042/430 41 63
Pooperačná izba: 042/430 42 38
Návštevné hodiny
Denne: 14:00 - 17:00
Pôrodnícke oddelenie: Denne 15:00 - 17:00