Ortopedická ambulancia
Ortopedická ambulancia:
je špecializované zdravotnícke pracovisko, ktorého náplňou práce je diagnostika, liečba pacientov s ortopedickým ochorením, konziliárna činnosť a spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia.
Súčasťou ambulancie je:
• Zákroková miestnosť
• Sadrovňa