Neurologické oddelenie
Lekár
Tel: 042/430 44 19
MUDr. Kristína Hubschová
Lekár
MUDr. Mária Koyšová
Lekár
MUDr. Veronika Mišutková
Lekár
Tel: 042/430 44 19
MUDr. Andrea Mitašíková
Lekár
Tel: 042/430 44 19
MUDr. Marcela Petrušková
Primár
Mail: slavomira.pucekova@nemocnicapb.sk
Tel: 042/430 43 64
MUDr. Slavomíra Púčeková
Lekár
MUDr. Lucia Rábarová
Lekár
Tel: 042/430 42 07
MUDr. Petra Smatanová
Vedúci lekár na JIS
Tel: 042/430 44 19, 042/430 41 59
MUDr. Peter Stareček
Lekár
Tel: 042/430 42 07
Dr. Pavlo Yatskevych
Neurologické oddelenie
Zabezpečuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom s ochoreniami periférneho a centrálneho nervového systému a pacientom s primárnymi ochoreniami svalov v spádovom území (okres Považská Bystrica, okres Púchov, okres Ilava). Podľa diagnóz sú najviac zastúpené cievne mozgové príhody, vertebrogénne ochorenia, záchvatové ochorenia, demyelinizačné ochorenia, nádorové ochorenia nervového systému.
Zabezpečuje diagnostiku pacientom s ochoreniami periférneho, centrálneho nervového a svalového systému, ktorá nie je zvládnuteľná ambulantnou cestou.
Oddelenie je vybavené modernou elektrofyziologickou technikou – EEG, EMG. USG vyšetrenia extrakraniálnych cerebrálnych magistrál sú vykonávané na sonografickom prístroji RTG odd. NsP Považská Bystrica.
Lekári neurologického oddelenia zabezpečujú odbornú konziliárnu starostlivosť pre ostatné oddelenia v NsP Považská Bystrica a v UPS aj pre pacientov z NsP Ilava a Zdravie Púchov a.s. ako aj elektrofyziologickú diagnostiku – EEG v spolupráci s oddelením funkčnej diagnostiky pre pacientov neurologickej ambulancie v spáde.
EMG laboratórium:
Vykonáva špecializované EMG vyšetrenia (EMG polyneuropatií diabetických, karpálne tunely, a iné) všetkých hospitalizovaných pacientov a pacientov objednaných z ostatných odborných ambulancií. EMG vyšetrenie vykonáva MUDr. Mária Starečková, objednávanie na tel. čísle: 042/430 44 92,451
Štruktúra oddelenia:
Lôžková časť - ošetrovacia jednotka: 30 lôžok
Ošetrovacia jednotka: 16 lôžok
Jednotka intenzívnej starostlivosti: 4 lôžka
Ambulantná starostlivosť:
• Neurologické ambulancie pre dospelých
•Neurologická ambulancia pre deti
• Neurologický stacionár

Návštevné hodiny: 14:00 - 17:00
Vedúca sestra: 042/430 44 92,
monika.tunegova@nemocnicapb.sk
Vyšetrovňa krátka strana: 042/430 41 30
Vyšetrovňa dlhá strana: 042/430 42 35
JIS: 042/430 44 10
Lekárska izba: 042/430 41 50,
neuro@nemocnicapb.sk
Chodba: 042/430 43 66
Stacionár: 042/430 44 51
Návštevné hodiny
Denne: 14:00 - 17:00