Oddelenie paliatívnej starostlivosti
Lekár
Mail: helena.kmecikova@nemocnicapb.sk
Tel: 042/430 43 33
MUDr. Helena Kmecíková (Gastroenterológ)
Lekár
MUDr. Stanislava Paliesková
Klinický psychológ
Mgr. Juliana Tarfová
Oddelenie paliatívnej starostlivosti
Paliatívna starostlivosť predstavuje ambulantnú alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť osobe s chronickou, nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou s časovo obmedzeným prežívaním. Starostlivosť smeruje k zlepšeniu kvality života, k zmierneniu utrpenia a bolesti až do jej smrti. Zahŕňa aj podporu a pomoc osobe a jej rodine, pri riešení súvisiacich psychických, sociálnych a duchovných problémov.
Na oddelení paliatívnej starostlivosti poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť prostredníctvom multidisciplinárneho tímu, ktorý tvorí lekár, sestra, zdravotnícky asistent, sanitár, fyzioterapeut, sociálny pracovník, psychológ a kňaz Mgr. František Galvánek.
Oddelenie disponuje pätnástimi lôžkami, izby sú dvojlôžkové so sociálnym zariadením (WC, kúpeľňa), vybavené sú centrálnym prívodom kyslíka, signalizáciou a TV prijímačom.

Vedúca sestra: 042/430 42 08,
vrchna.paliativa@nemocnicapb.sk
Lekárska izba: 042/430 42 90
Vyšetrovňa: 042/430 42 95
E-mail:
pal@nemocnicapb.sk
Telefónne číslo: 042/4304290
Návštevné hodiny
Denne: 14:00 - 17:00