Angiologická ambulancia
Angiologická ambulancia zabezpečuje komplexnú neinvazívnu diagnostiku cievnych ochorení.
Nových pacientov na vyšetrenie objednávame osobne alebo telefonicky.
Č. tel.: Pondelok - utorok: 042/4304 218
Akútne stavy, tehotné ženy a hospitalizovaní pacienti sú uprednostnení!