Oddelenie dlhodobo chorých
Lekár
MUDr. Katarína Biľová
Lekár
MUDr. Andriy Havryso
Primár
Mail: miriam.lahdova@nemocnicapb.sk
Tel: 042/430 42 06, 042/430 42 48
MUDr. Miriam Lahdová
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
Poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti pacientom, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje technicky náročné diagnostické a terapeutické postupy, ale potrebuje dlhodobú liečbu, rehabilitáciu, ošetrovanie a nácvik bežných denných činností.
Cieľ: stabilizácia a zlepšenie zdravotného stavu, dosiahnutie maximálnej možnej sebestačnosti pacienta, jeho aktivity, funkčnej zdatnosti a nezávislosti od okolia. Starostlivosť je zameraná na zlepšenie a udržanie kvality života pacienta
Klienti/pacienti ODCH – dospelí bez obmedzenia veku, so stratou alebo obmedzením pohyblivosti, ktorá vznikla v súvislosti s iným somatickým ochorením:
• Po náhlych cievnych mozgových príhodách
• S chronickým ochorením kardiovasculárneho a dýchacieho systému
• S komplikáciami diabetes mellitus
• S chronickými ochoreniami pohybového aparátu
• Po úrazoch
• Po operáciách
• S chronickými ranami
• S poruchami kognitívnych funkcií
• S inými príčinami poruchy mobility a zhoršenou sebestačnosťou v dôsledku ochorenia
Príjem pacienta na oddelenie po dohode s primárom ODCH:
• Na základe odporučenia praktického alebo odborného lekára
• Preklad z iného oddelenia našej nemocnice
• Preklad z iného zdravotníckeho zariadenia
• Pobyt na vlastnú žiadosť, ktorý je spoplatnený podľa Cenníka zdravotných výkonov NsP Považská Bystrica nehradených z verejného zdravotného poistenia
Zdravotná starostlivosť
• Lekárska: komplexné posúdenie pacienta, stanovenie liečebného a rehabilitačného programu, komplexná rehydratačná a nutričná liečba, pravidelné denné lekárske vizity, poradenstvo
• Ošetrovateľská: komplexné posúdenie pacienta, určenie ošetrovateľských problémov, hygienická starostlivosť, podávanie výživy, aplikácia ordinovanej liečby, prevencia dekubitov, starostlivosť o operačné a chronické rany, odbery biologického materiálu, sledovanie vitálnych funkcií, sledovanie psychického stavu, spolupráca s rodinou, sociálnymi pracovníkmi a ADOS, edukácia pacienta a príbuzných
• Rehabilitačná
• Logopedická
Dĺžka hospitalizácie sa riadi stavom pacienta
Personál: lekársku starostlivosť zabezpečujú lekári s atestáciou v odboroch vnútorné lekárstvo a geriatria. Logopedickú starostlivosť pacientom s poruchami reči poskytuje klinická logopédka. Rehabilitáciu vykonávajú denne rehabilitační pracovníci FRO našej nemocnice. Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú kvalifikované registrované sestry, opatrovateľskú zdravotnícki asistenti a sanitári. ODCH je aj výučbovou základňou SZŠ Považská Bystrica pre budúcich zdravotníckych asistentov a sanitárov a pre kurzy opatrovateliek SČK.
Zmluvy so zdravotnými poisťovňami - ODCH má zmluvu so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami (VšZP, Dôvera, Union), ale je možná aj hospitalizácia na vlastnú žiadosť (samoplatca).
Vybavenie - izby sú jedno a dvojposteľové. Každá izba má signalizáciu a vlastné sociálne zariadenie (WC, kúpeľňa). V dvoch izbách je centrálny rozvod kyslíka. ODCH disponuje antidekubitárnymi matracmi, polohovateľnými posteľami, EKG prístrojom, bioptrónovou lampou a rehabilitačnou miestnosťou.
V prípade hospitalizácie pacienta na našom oddelení potrebujete:
• Preukaz poistenca
• Zdravotný záznam
• Toaletné potreby (tekuté mydlo, hrebeň, toaletný papier, šampón na vlasy, zubná kefka a zubná pasta, muži – holenie, ženy – gumky, sponky do vlasov)
• Veci osobnej potreby (uterák 2ks, pyžamo 2ks, župan, ponožky, podpísané barly, lieky, ktoré pacient pravidelne užíva doma)
• Na zabezpečenie kvalitného pitného režimu (čaj pre pacientov je k dispozícii) je vhodná minerálna voda, ovocné šťavy resp. džús (konzultovať s lekárom, sestrou)
• Pre inkontinentných pacientov na zabezpečenie ich väčšieho komfortu, jednorazové plienkové nohavičky, vlhčené obrúsky, čistiacu penu, ochranný krém, prípadne masážny gél, nakoľko prísun týchto pomôcok máme obmedzený

Vedúca sestra: 042/430 41 97,
maria.oharkova@nemocnicapb.sk
Lekárska izba: 042/430 42 30
Vyšetrovňa lekári: 042/430 43 39
Vyšetrovňa sestry: 042/430 43 09
Logopedická ambulancia: 042/430 43 18
Návštevné hodiny
Denne: 14:00 - 17:00