Oddelenie klinickej mikrobiológie
Primár
Mail: viliam.kalman@nemocnicapb.sk
Tel: 042/430 44 45
MUDr. Viliam Kalman
Vedúca laborantka
Mail: anna.ladecka@nemocnicapb.sk
Tel: 042/430 41 19
Anna Ladecká
Oddelenie klinickej mikrobiológie
Oddelenie klinickej mikrobiológie poskytuje servis mikrobiologických laboratórnych vyšetrení pre NsP Považská Bystrica a ostatných ambulancií odborných, obvodných lekárov, vrátane súkromných zdravotných zariadení a samoplatcov.
Laboratórium ponúka kvalitný mikrobiologický servis od kultivácií a citlivostí, vrátane rutinných serologických, virologických a parazitologických testov. Obšírny kultivačný servis je k dispozícii v oblasti výberu testov a interpretácie.
Informácie o testoch a postupoch:

Klinika: 042/430 41 49
Vzdušné: 042/430 41 57
Črevné: 042/430 44 87
ATB: 042/430 44 62
Imunológia: 042/430 44 99
Sérológia: 042/430 41 44
Prevádzková doba
Pondelok - Sobota: 7:00 - 15:00