Detské oddelenie
Lekár
Mail: deti.pneumo@nemocnicapb.sk
Tel: 042/430 43 69
MUDr. Martina Babecová
Lekár
MUDr. Miroslava Hodasová
Lekár
MUDr. Vladimíra Jamborová
Lekár
MUDr. Veronika Jamborová
Lekár
Tel: 042/430 43 62
MUDr. Martina Košutová
Lekár
MUDr. Jaroslava Múdra
Lekár
MUDr. Jana Paganíková
Lekár
MUDr. Mária Pecíková
Primár
Mail: alergo@nemocnicapb.sk
Tel: 042/430 41 53
MUDr. Igor Steiner
Zástupca primára
Mail: deti.papradno@nemocnicapb.sk
Tel: 042/439 32 40
MUDr. Peter Truchlý
Príjmová ambulancia
LTT Test:
Je test na zistenie intolerancie na laktózu
Predoperačné vyšetrenie:
Objednať predoperačné vyšetrenie
Pediatrické oddelenie
Detské oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pre detského pacienta od novorodeneckého veku až do 19. roku života z okresov Považská Bystrica, Púchov a čiastočne okolitých okresov.
Ošetrovateľskú a liečebnú starostlivosť zabezpečuje kvalifikovaný zdravotnícky personál.
Oddelenie predstavujú tri ošetrovacie jednotky:
1.Oddelenie JIS (4 lôžka)
2.Oddelenie väčších detí (14 lôžok)
3.oddelenie dojčiat a batoliat (7 lôžok)

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná pacientom s ochoreniami všetkých orgánových systémov. Súčasťou oddelenia je aj detská konziliárna a príjmová ambulancia. S oddelením spolupracujú lekári detských odborných ambulancií: neurologickej, imunoalergologickej, nefrologickej, kardiologickej, endokrinologickej, taktiež aj s odbornými lekármi iných lôžkových oddelení nemocnice (chirurgia, ORL, ortopédia). Pripravujeme malé deti k neinvazívnym vyšetreniam, ako je CT, intravenózna urografia, cystografia a iné. V prípade potreby zabezpečujeme aj prípravu pacientov na malé operačné zákroky.
Okrem medicínskej starostlivosti je k dispozícii na oddelení aj klinický psychológ, ktorý sa podieľa na diagnostike a liečbe ochorení. Ak to vyžaduje zdravotný stav pacienta spolupracujeme so špecializovanými pracoviskami detských kliník v celej Slovenskej republike.
V posledných rokoch prebehla rekonštrukcia veľkej časti priestorov. Boli komplexne zrenovované hygienické zariadenia, vybudovaná nadštandardná izba, jedálenský kútik. Komfort zlepšil aj kompletná výmena okien, postelí, nočných stolíkov. Jednotka intenzívnej starostlivosti bola doplnená modernou monitorovacou jednotkou, polohovateľnými posteľami, monitormi vitálnych funkcií. Neoceniteľnú pomoc pre oddelenie predstavuje Občianske združenie BUDÍK, darcovia 2% z daní a iní sponzori. Pobyt spríjemňujú detským pacientom zdravotní klauni „Červené nosy“ z organizácie Clowndoctors, zamestnankyne knižnice v Považkej Bystrici a študentky gymnázia v Púchove.
Možnosť hospitalizácie dieťaťa s rodičom na jednej izbe, účasť na liečebnom a edukačnom procese pre sprievodcu je možné objednať stravu v nemocničnej jedálni (celodennú alebo aj jednotlivé jedlá) súčasťou oddelenia je nadštandardná izba s vlastným sociálnym zariadením sprchou, televízorom a chladničkou možnosť ambulantných vyšetrení cestou príjmovej ambulancie, odbery krvi, vyšetrenie chloridov v pote, láktozo-tolerančný test a iné.
Oddelenie väčších detí: 042/430 43 55
Oddelenie dojčiat: 042/430 43 56
Oddelenie JIS: 042/430 44 47
Prímová ambulancia: 042/430 42 64
Vedúca sestra: 042/430 42 66
Izba lekárov: 042/430 42 56
E-mail: detske@detskepb.sk
Stránka: detskepb.sk
Návštevné hodiny
Denne: 14:00 - 17:00