Kožné oddelenie
Lekár
MUDr. Dominika Bašteková
Lekár
MUDr. Ivana Hrtánková
Primár
Mail: tomas.kopal@nemocnicapb.sk
Tel: 042/430 41 83
MUDr. Tomáš Kopal
Lekár
Tel: +421 424 304 346
MUDr. Soňa Sárincová
Zástupca primára
Mail: vanda.sevcikova@nemocnicapb.sk
Tel: 042/430 43 58
MUDr. Vanda Ševčíková
Lekár
MUDr. Leóna Vraníková
Kožné oddelenie
Oddelenie, stacionár a ambulancia zabezpečujú kompletnú diagnostickú a liečebnú starostlivosť pri dermatologických aj venerologických ochoreniach na nadregionálnej úrovni. Poskytujeme starostlivosť pacientom z nášho regiónu ale aj z Trenčína, severozápadu Žilinského kraja aj z iných regiónov Slovenska. „Rajónnosť“ pacienta nie je podstatná.
Zaoberáme sa kompletným diagnostickým a liečebným dermatovenerologickým manažmentom vrátane:
• Imunosupresívnej liečby a liečby retinoidmi
• Foto a fotochemoterapie
• Dermatochirurgických zákrokov (probatórnych a terapeutických excízií)
• Skleroterapie kŕčových žíl (vrátane penovej skleroterapie)
• Dermatokozmetických zákrokov
Špecializujeme sa na liečbu chronických rán, vlhkú terapiu, liečbu riadeným podtlakom, sme certifikovanými používateľmi krytia Apligraf.
Príjem na lôžkové oddelenie sa deje na základe odporúčania a po dohovore s dermatológom, všeobecným lekárom alebo bez odporúčania pri akútnych stavoch prostredníctvom príjmovej ambulancie a príjem do stacionáru sa deje na základe odporúčania ambulantného dermatológa.
Vybavenie oddelenia
Oddelenie je umiestnené v novej budove, izby sú dvojlôžkové, s vlastným WC a kúpeľňou.
K prístrojovému vybaveniu patria viaceré moderné profesionálne liečebné žiariče, lymfodrenážne prístroje, lampy na liečbu polarizovaným svetlom (Bioptron) a biostimulačný laser. Samozrejmosťou je vybavenie potrebné na dermatochirurgické zákroky a mikroskopické vyšetrenia.
Kožné oddelenie má tri organizačné zložky:
• Lôžková časť: zabezpečujúca nepretržitú starostlivosť o pacientov. Ide najmä o pacientov s chronickými ranami a inými vážnymi kožnými ochoreniami. • Stacionár: časť zabezpečujúca dennú starostlivosť o pacientov, ktorí dochádzajú na ošetrenie počas dňa. Stacionár pracuje denne od 7:00 do 19:00, aj počas voľných dní a sviatkov. Hlavnými klientmi stacionára sú pacienti so psoriázou a inými ochoreniami vyžadujúcimi fototerapiu, lymfodrenáž, infúznu liečbu...
• Kožná príjmová ambulancia – ambulancia poskytujúca starostlivosť súvisiacu s činnosťou oddelenia a stacionáru, rieši a sleduje pacientov s pohlavne prenosnými ochoreniami.

Vedúca sestra: 042/430 42 40,
vrchna.kozne@nemocnicapb.sk
Ošetrovňa sestry: 042/430 41 31
Vyšetrovňa lekári: 042/430 41 52
Stacionár: 042/430 42 01
Návštevné hodiny
Denne: 14:00 - 17:00