Hematológ

RNDr. Anna Nemčeková


Hematologicko transfúzne oddelenie

Hematologicko transfúzne oddelenie

Adresa:

Nemocničná 986, Považská Bystrica