Mikrobiológ

Anna Ladecká


Oddelenie klinickej mikrobiológie

Oddelenie klinickej mikrobiológie

Adresa:

Nemocničná 986, Považská Bystrica