Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
Lekár
Tel: 042/430 42 67
MUDr. Stanislava Komorášová
Lekár
Tel: 042/430 44 55
MUDr. Linda Králiková
Primár
Mail: primar.fro@nemocnicapb.sk
Tel: 042/430 41 67, 042/430 44 54
MUDr. Ivana Kubíková
Lekár
Tel: 042/430 42 67
MUDr. Ivana Závadská
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia je medicínsky odbor, ktorý komplexne využíva prostriedky svojich odborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov s cieľom maximálnej obnovy a zachovania, respektíve zelepšenia telesných, duševných a sociálnych funkcií a pracovných schopností.
Cieľom je maximálna možná obnova, zachovanie, resp. zlepšenie telesných, duševných, sociálnych funkcií, pracovných zručností a schopností zameraných na urýchlenie reintegrácie pacienta do domáceho prostredia a ak je možné do pracovného zaradenia.
Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Je jednou z oblastí rehabilitácie. Využíva prostriedky liečebnej telesnej výchovy, mäkké a mobilizačné techniky, senzomotorická stimulácia, facilitácia, Kabátova metóda, Vojtova metóda, metóda Brunkowovej, Pilatesa, Freemanna, cvičenie na fit lopte, ergoterapiu, ergodiagnostiku.
• Fyzikálna terapia – elektroterapia, magnetoterapia, ultrazvuk, termoterapia, fototerapia, neurálna terapia, injekčná terapia, laser
• Hydroterapia – vírivé kúpele HK, DK, celotelové vírivé kúpele, perličkové kúpele, podvodné masáže
• Masáže – klasická, reflexná, väzivová, periostálna, lymfatická
•Tejpovanie

Vedúca sestra: 042/430 44 56,
fro@nemocnicapb.sk
Vyšetrovňa lekára: 042/430 44 55
Vyšetrovňa lekára 3: 042/430 44 53
Fyzikálna terapia: 042/430 44 61
LTV refl. terapia: 042/430 44 53
Telocvičňa: 042/430 44 63
Evidencia a objednávanie na vyšetrenie: 042/430 42 67