Oddelenie klinickej biochémie
Oddelenie klinickej biochémie
Oddelenie klinickej biochémie zabezpečuje klinické biochemické laboratórne vyšetrenia, ktoré zahrňujú kvantitatívne a kvalitatívne biochemické, imunochemické vyšetrenia, potrebné na stanovenie diagnózy a sledovanie ochorenia i liečby, zabezpečuje konziliárnu službu klinickým oddeleniam.
Oddelenie klinickej biochémie bolo v roku 2003 odštátnené. V súčastnosti poskytuje táto privátna zložka zdravotnej starostlivosti svoje služby nemocnici ako dodávateľ.

Primár: 042/430 42 16
Vedúci laborant: 042/430 42 57
Pohotovosť I: 042/430 41 06
Odd. OKB: 042/430 41 16