Podmienky spracovania údajov

Portál www.lekarpb.sk slúži ako zoznam doktorov z považskobystrického okresu a na objednávanie sa pacientov k lekárom, ktorí to umožňujú.
Služba elektronického objednávania termínu vyšetrenia je bezplatná pre pacientov aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti!
Pacient - informácia o spracúvaní osobných údajov pacientov, ktorí sa objednávajú na vyšetrenie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) Pri spracúvaní osobných údajov je pacient, objednávajúci sa na vyšetrenie, dotknutou osobu, t.j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Pacient by mal mať funkčnú e-mailovu adresu, na ktorú mu príde oznámenie o vyšetrení. Na objednanie sa pacient nemusí zaregistrovať, stačí len ak vyplní povinné polia. Medzi povinné polia, ktoré pacient musí vyplniť, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti mal dostatočné informácie na identifikáciu pacienta patrí: Meno, Priezvisko, Rodné číslo, Telefónne číslo, Obvodný lekár a Poisťovňa. Medzi nepovinné údaje patrí: E-mail (nepovinné ale odporúčané) a Poznámka pre prevádzkovateľa zdravotnej starostlivosti, ku ktorému sa pacient objednáva. Pacient pred odoslaním musí ešte vybrať na aké vyšetrenie sa chce objednať (ak ešte nie je vybrané), vyberať si termín a čas, ktorý pacientovi vyhovuje. Ak je zadaný aj e-mail, tak pacientovi prídu na zadanú emailovú adresu informácie o vyšetrení, ktoré budú slúžiť aj ako doklad o objednaní na zvolené vyšetrenie. Osobné údaje, ktoré uvediete v elektronickom formulári, budú použité vami vybraným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý je v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov prevádzkovateľom, a to pre účely objednania v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov a čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú uchovávané v súlade s bezpečnostnou politikou technického prevádzkovateľa počas doby maximálne 7 dní po termíne objednaného vyšetrenia. Zadané údaje sú vďaka SSL certifikátu a niekoľko stupňovej enkrypcii v bezpečí.
Ako dotknutá osoba máte tieto práva:
Vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, to znamená že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Vyžadovať opravu vašich osobných údajov, to znamená že prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov, to znamená, že máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
Vyžadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, to znamená, že za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Namietať spracúvanie vašich osobných údajov.
Poskytovateľ alebo ordinujúci lekár musí mať prístup do aplikácie AMBULANCIA, pomocou ktorej komunikuje so samosprávnym krajom.
Ak ste poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a chcete, aby sa k Vám mohli objednávať ľudia, napíšte nám na lekarpb@lekarpb.sk
Táto internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies. Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Technológiu cookies využíva v dnešnej dobe množstvo prevádzkovateľov webových stánok a stala sa tak úplne bežnou. My na tejto stránke využívame len tzv. cookies tretích subjektov a to konkrétne pre službu Google Analytics. Ide o využitie štatistického nástroja, prostredníctvom ktorého meriame návštevnosť našich webových stránok. Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek slobodne vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies. V tomto prípade Vám však ako prevádzkovateľ nevieme zaručiť plnohodnotnú úroveň dostupnosti jednotlivých stránok a služieb.