Chirurg

Dr. Iurii Kozak


Chirurgické oddelenie

Chirurgické oddelenie

Adresa:

Nemocničná 986, Považská Bystrica