Mikrobiológ

MUDr. Viliam Kalman


Oddelenie klinickej mikrobiológie

Oddelenie klinickej mikrobiológie

Adresa:

Nemocničná 986, Považská Bystrica