Psychiatrické oddelenie
Lekár
Monika Bersihand, MBBS
Lekár
MUDr. Vanda Jakešová
Primár
Tel: +421 424 304 337
MUDr. Ivana Némethová
Lekár
MUDr. Petra Šurábová
Lekár
MUDr. Jakub Urbančok
Psychiatrické oddelenie
Oddelenie je rozdelené na dve ošetrovacie jednotky. Na prvej ošetrovacej jednotke, ktorá sa nachádza na prvom poschodí sa prijímajú všetky typy duševných porúch ako aj náhle vzniknuté duševné poruchy. Na druhej ošetrovacej jednotka tzv. sanatórnej časti sú pacienti, ktorí sa pripravujú na prepustenie do domáceho prostredia a k návratu do spoločenského a pracovného života.
Psychiatrické oddelenie spolupracuje s psychiatrickými ambulanciami v regióne Považia:
Považská Bystrica:
• MUDr. Jozef Procházka: 042/430 43 37
• MUDr. Daniela Peterlíkov: 042/430 42 97
• MUDr. Helena Žiačiková: 042/432 31 24
• MUDr. Miroslav Murcko: 042/381 01 85
Púchov:
• MUDr. Stanislav Hastík: 042/460 53 29
Dubnica nad Váhom:
• MUDr. Imrich Glézl: 042/448 67 17
• MUDr. Dušana Kľučiková: 042/465 33 61
Starostlivosť o pacientov
Oddelenie poskytuje komplexnú diagnosticko a liečebno preventívnu starostlivosť, ktorá sa delí na:
• Základnú ošetrovateľskú starostlivosť - zahŕňa bežnú starostlivosť o potreby pacienta
• Špeciálnu psychiatrickú starostlivosť - psychiatrickú diagnostiku a špecializované odborné výkony
Špecializované výkony
• Elektrokonvulzívna terapia
• Terapeutické komunity: pacient sa aktívne zapája do denných aktivít oddelenia, zúčastňuje sa na ich tvorbe
• Ergoterapia: liečba prácou, má značný význam pre prognózu ochorenia a ďalší životný štýl
• Interaktívne techniky: zamerané na ovplyvnenie viacerých psychických funkcií:
» Pohybové aktivity: kondičné cvičenia
» Relaxačné techniky: nácvik autogénneho tréningu
» Liečebný telocvik - ranné rozcvičky
• Sociálna problematika: riešenie sociálnej problematiky v spolupráci so sociálnou pracovníčkou NsP Považská Bystrica
• Edukácia - vzdelávanie pacientov s duševným ochorením,prevencia,motivácia rodinných príslušníkov
• Psychoterapeutické skupiny:
» Dúha: depresie, neurózy
» Pohoda: psychózy
» Záhrada: závislosti
Spolupráca s oddeleniami
Oddelenie spolupracuje s občianským združením ZDRAVÁ DUŠA a Klubom Abstinujúcich alkoholikov.
Občianské združenie Zdravá Duša - cieľom je vzájomné stretávanie sa, združovanie a pomoc ľuďom s narušenou psychikou, spoznávanie sa medzi sebou, vzájomná výmena informácií o zdravotnom stave ako sa dá s ich problémami žiť v rodine, spoločnosti. Sociálne poradenstvo v rámci projektu pacientských dôverníkov, ktorí ako dobrovolníci navštevujú pacientov. Pacientská organizácia pracuje na báze dobrovolnosti a v r. 2013 bola odmenená Svetovou zdravotníckou organizáciou za inonatívny prístup k duševne chorým.
Klub Abstinujúcich alkoholikov sa stretáva každú prvú stredu v mesiaci v priestoroch psychiatrického oddelenia.

Vedúca sestra: 042/430 41 29,
maria.lengyelova@nemocnicapb.sk
Pracovňa lekári: 042/430 43 76
Vyšetrovňa - akútna časť: 042/430 41 20
Dokumentačný pracovník: 042/430 43 44
Psychológ: 042/430 42 19
Vyšetrovňa I. 1.poschodie: 042/430 41 20
Vyšetrovňa I. 2.poschodie: 042/430 42 50
Pacienti 1.poschodie: 042/430 42 23
Pacienti 2.poschodie: 042/430 43 70
Psychiatrická ambulancia MUDr. Némethová, MUDr. Jakešová: 042/430 41 74
Psychologická ambulancia: 042/430 44 20,
silvia.budayova@nemocnicapb.sk
Návštevné hodiny
Denne: 14:00 - 17:00