MUDr. Ľubica Kardošová
Všeobecný lekár pre deti a dorast
Ordinačné hodniny
Pondelok: 07:30 - 08:45 (odbery), 07:30 - 12:00 (ambulancia), 12:30 - 15:00 (prev. prehliadka žiakov), 12:30 - 15:00 (administratíva)
Utorok: 07:30 - 08:45 (odbery), 07:30 - 12:00 (ambul.), 12:30 - 15:00 (admin.), 12:30 - 15:00 (návštevy)
Streda: 07:30 - 08:45 (odbery), 07:30 - 12:00 (ambul.), 12:30 - 15:00 (poradňa)
Štvrtok: 07:30 - 08:45 (odbery), 07:30 - 12:00 (ambul.), 12:30 - 15:00 (admin.), 12:30 - 15:00 (návštevy)
Piatok: 07:30 - 08:45 (odbery), 07:30 - 12:00 (ambul.), 12:30 - 15:00(admin.), 12:30 - 15:00 (návštevy)
E-mail:
-
Telefónne číslo: 042/430 42 85
Adresa: Nemocničná 986, Považská Bystrica