Všeobecný lekár pre deti a dorast

MUDr. Oľga Bašová


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Pondelok: 07:30 - 08:30 (odbery), 08:00 - 12:00 (ambulancia), 12:00 - 14:30 (administratíva)
Utorok: 07:30 - 08:30 (odbery), 08:00 - 12:00 (ambulancia), 12:00 - 14:30 (návštevy)
Streda: 07:30 - 08:30 (odbery), 08:00 - 12:00 (ambulancia), 12:00 - 14:30 (poradňa)
Štvrtok: 07:30 - 08:30 (odbery), 08:00 - 12:00 (ambulancia), 12:00 - 14:30 (návštevy a administratíva)
Piatok: 07:30 - 08:30 (odbery), 08:00 - 12:00 (ambulancia), 12:00 - 14:30 (administratíva)

Tel:

042/430 43 31

Adresa:

Nemocničná 986, Považská Bystrica