Novorodenecké oddelenie
Lekár
MUDr. Alena Ďurajová
Primár
Mail: monika.mokrasova@nemocnicapb.sk
Tel: 042/430 43 81
MUDr. Monika Mokrášová
Lekár
MUDr. Ivana Struhárňanská
Novorodenecké oddelenie
Podľa odborného stanoviska výboru Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti je novorodenecké oddelenie NsP Považská Bystrica zaradené do úrovne II poskytovania neonatologickej starostlivosti. V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja sú iba dve pracoviská poskytujúce intenzívnu starostlivosť novorodencom v Trenčíne a v Považskej Bystrici.
Na našom oddelení poskytujeme zdravotnú starostlivosť novorodencom, ktorí sú narodení v 35. týždni tehotenstva a neskôr a vážia nad 2000g. Novorodenci, ktorí sú narodení skôr ako v 35. týždni tehotenstva, alebo majú pôrodnú hmotnosť nižšiu ako 2000 g, sú na našom oddelení stabilizovaní a je im zabezpečený transport do perinatologického centra.
Novorodenecké oddelenie je veľmi dobre technicky vybavené. K dispozícii sú okrem iného:
• 3 inkubátory vhodné na poskytovanie intenzívnej starostlivosti
• 2 termolôžka, z toho jedno vybavené aj na poskytovanie intenzívnej starostlivosti, vrátane aplikácie fototerapie a oxymetrie
• Samostatný prístroj na aplikáciu CPAP – podporné dýchanie pre novorodenca • 2 monitory vitálnych funkcií
• 2 nové fototerapeutické lampy na liečbu novorodeneckej hyperbilirubinémie – žltačky (zakúpené z príspevkov získaných z darovaných 2% daní)
• Prístroj na neinvazívne meranie novorodenenckej žltačky - bilirubinometer
• Nový prenosný pulzný oxymeter – meranie dostatku kyslíku v organizme (zakúpené z príspevkov získaných z darovaných 2% daní)
• Zodpovedajúci počet infúznych púmp a perfúzorov
• Kompletné vybavenie na resuscitáciu novorodenca, samostatné odsávačky a iné predpísané technické prostriedky
• Časť pôvodnej sály je vyhradená na ošetrovanie a resuscitáciu novorodencov, súčasťou vybavenia je nový prístroj Neopuff, spĺňajúci najnovšie normy pri resuscitácii novorodencov.
Ošetrovacie úseky
Úsek fyziologických (zdravých) novorodencov:
• Poskytuje sa tu odborná zdravotná, ošetrovateľská starostlivosť a observácia (sledovanie) všetkým fyziologickým novorodencom po pôrode
• Deti sa po 4-hodinovej observácii prekladajú na úsek Rooming-in, kde sú novorodenci na izbe spolu s matkami neustále 24hod
• Na oddelení dočasne ostávajú aj deti mamičiek, ktorých zdravotný stav po pôrode im nedovoľuje sa o svoje dieťatko starať, napr. deti mamičiek, ktoré rodili sekciou (cisársky rez). Pokiaľ je matka po operačnom pôrode umiestnená na pooperačnej izbe, dieťatko jej sestra prinesie 2xdenne. Na požiadanie matky je možné dieťatko priložiť k prsníku
Úsek Rooming-in:
• Na úseku sa nachádza 22 lôžok rozdelených do 11 izieb - 3 izby sú dvojlôžkové, 3 izby trojlôžkové a 4 izby jednolôžkové (nadštandardné s manželskou posteľou, vlastným sociálnym zariadením a TV)
• Na úseku R-in sú novorodenci s mamičkami nepretržite 24 hod
• Mamičky sa tu starajú o svoje detičky pod dozorom novorodeneckých sestier. V úvode ošetrovateľskú starostlivosť o novorodenca vykonáva sestra, ktorá verbálne (slovne) a názorne edukuje mamičky v oblasti dojčenia a ošetrovania novorodencov. V prípade vyskytnutia problémov, sa môžu mamičky obrátiť v ktoromkoľvek čase na odbornú pomoc sestry. Mamičky takto získavajú praktické vedomosti a zručnosti
• V pracovných dňoch edukuje a usmerňuje mamičky v oblasti dojčenia laktačná sestra
• Ošetrujúci lekár denne informuje mamičky o zdravotnom stave novorodenca počas vizity
• Za nadštandardnú izbu je potrebné zaplatiť poplatok vo výške 30 Eur (bližšie informácie dostanete na Gynekologicko-pôrodníckom odd. NsP PB)
Úsek JIS:
• Na úseku JIS sa nachádzajú 4 lôžka
• Zabezpečuje sa tu intenzívna a resuscitačná starostlivosť novorodencom s ochoreniami vyžadujúcimi osobitné diagnostické, terapeutické a ošetrovateľské zásahy, bez ohľadu na pôrodnú hmotnosť
• Na úseku JIS je umožnený kontakt dieťatka s rodičmi, ktorí sú denne informovaní lekárom o zdravotnom stave dieťaťa
• Novorodencov, ktorí vyžadujú náročnejšiu zdravotnú starostlivosť stabilizujeme a zabezpečíme ich transport na vyššie pracovisko
Počas pobytu novorodenca na novorodeneckom oddelení realizujú lekári a sestry skríningové vyšetrenia, medzi ktoré patria:
• Odber kapilárnej krvi na skríning vrodených metabolických chýb - fenylketonúria, kongenitálna hypotyreóza, kongenitálna adrenálna hyperplázia a cystická fibróza, v súčasnosti je skríning rozšírený o vyšetrenie ďalších 10 metabolických ochorení
• Vyšetrenie bedrových kĺbov novorodenca
• Ultrazvukový skríning obličiek
• Skríning vrodeného zákalu šošovky
• Vyšetrenie otoakustických emisií – skríning sluchu
• Vyšetrenie zostúpenia vajíčok u chlapcov
Selektívne (v závislosti od zdravotného stavu novorodenca) sa vykonáva aj ultrazvukový skríning mozgu, brušných orgánov a ďalšie potrebné vyšetrenia.
Ďalšie informácie pre rodičov
• Pri pôrode novorodenca je možná prítomnosť otca, môže si dieťatko odfotografovať, event. nafilmovať
• Po pôrode sa osušené dieťatko pokladá na hrudník matky „koža na kožu“. Podporuje sa laktácia, vytvára sa vzťahová citová väzba medzi matkou a novorodencom a nezanedbateľná je aj redukcia stresu matky po pôrode
• Ukazovanie detí návštevám: cez presklené dvere na chodbe, zabráni sa tým možnej infekcii diaťatka
• Informácie o zdravotnom stave detičiek podáva lekár počas vizity na izbách Rooming in, ostatným mamičkám podáva informácie lekár individuálne počas dňa
Čo si priniesť pre dieťatko do nemocnice:
• Jednorazové plienky
• Vlhčené utierky
• Pri prepustení - oblečenie pre dieťatko prispôsobené ročnému obdobiu
• Na ošetrenie kože zadočka masť na prevenciu zapatrenín
V prípade, že máte záujem a chceli by ste pomôcť vylepšiť technické vybavenie nášho oddelenia, môžete tak urobiť prispením na konto občianskeho združenia BUDÍK – Buďme Už Deťom Ich Kamarátmi. Táto organizácia poskytuje všetky získané príspevky na zlepšenie vybavenia na Detskom aj Novorodeneckom oddelení v NsP Považská Bystrica. Z vášho príspevku boli na našom oddelení zakúpené niektoré nevyhnutné pomôcky (2 fototerapeutické lampy, prenosný pulzný oxymeter a i.)
http://www.ozbudik.sk/index.php?m=1 http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=15748

Oddelenie: 042/430 42 82,
neonat@nemocnicapb.sk
Pracovňa: 042/430 42 88,
miroslava.burikova@nemocnicapb.sk
N-JIS: 042/430 44 70
Návštevné hodiny
Denne: 14:00 - 17:00