Hematologicko transfúzne oddelenie
Zástupca primára
Mail: anastazia.harantova@nemocnicapb.sk
Tel: 042/430 44 16
MUDr. Anastázia Harantová
Primár
Mail: marta.kavecka@nemocnicapb.sk
Tel: 042/430 44 15
MUDr. Marta Kavecká
Lekár
Mail: anna.nemcekova@nemocnicapb.sk
Tel: 042/430 44 16
RNDr. Anna Nemčeková
Lekár
Mail: maria.schultzova@nemocnicapb.sk
Tel: 042/430 41 51
MUDr. Mária Schultzová
Hematologicko transfúzne oddelenie
Odbery darcov krvi na HTO Považská Bystrica sa robia každý utorok a piatok v čase od 6:30 do 9:00
K odberu darcov krvi je nutné predložiť preukaz poistenca. Bez jeho predloženia nemôže byť darca krvi k odberu prijatý. Prosíme darcov, aby akúkoľvek zmenu (adresa, tel. č., poisťovňa, obvodný lekár, zamestnávateľ) nahlásili v evidencii darcov krvi.
Zariadenie hematologicko–transfuziologickej starostlivosti na úrovni NsP II, ktoré zabezpečuje diagnostiku a liečbu chorôb krvi a krvotvorných orgánov.
Súčasťou HTO sú:
Hematologicko – transfuziologické laboratórium:
• Morfologické
• Cytologické
• Cytochemické
• Koagulačné
• Imunohematologické
• Virologické
Krvný sklad
• Sskladovanie krvných prípravkov
• Dokumentácia a regulácia príjmu a expedície krvných prípravkov
• Vykonávanie imunohematologických vyšetrení potrebné k zaisteniu bezpečnej hemoterapie
Transfúzna časť HTO
• Starostlivosť o darcov krvi a krvotvorných buniek
• Vyšetrovanie darcov krvi a krvotvorných buniek
• Odbery krvi pre autológiu a alogénnu transfúziu
• Liečebné plazmaferézy
• Spracovanie krvi na transfúzne lieky
Hematologická ambulancia I
Hematologická ambulancia II
Hematologický stacionár
Zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzarizácie chorých s primárnymi a sekudárnymi ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane lymfatického systému. Vykonáva liečebné postupy pri poruchách koagulácie a chemoterapiu onkologických pacientov.

Vedúci laborant: 042/430 44 23,
ved.lab.hto@nemocnicapb.sk
Izba lekárov: 042/430 44 16
Hem.ambulancia MUDr. Kavecká: 042/430 41 15,
hem.ambulancia@nemocnicapb.sk
Pohotovosť, krvný sklad: 042/430 42 17
Príjem materiálu: 042/430 44 24
Špeciálna hematológia: 042/430 44 21
Koagulácia: 042/430 44 23
Karta BDK: 042/430 44 17
Krvný obraz: 042/430 44 25,
krvna.banka@nemocnicapb.sk
Dokumentačný pracovník: 042/430 44 84,
vierka.mahutova@nemocnicapb.sk
HTO: 042/430 42 17, 0901 918 717